Αντιδήμαρχοι

Όνοματεπώνυμο: Αντωνέλλη Αναστασία

Ιδιότητα: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής προστασίας, Λεσβιακής Διασποράς, γυναικείας επιχειρηματικότητας και ισότητας των δύο φίλων

Σύντομο Βιογραφικό: -

 

Πλήρες Βιογραφικό: -

 

Επικοινωνία: -