Δήμαρχος

Πληροφορίες και βιογραφικά στοιχεία δημάρχου Λέσβου

Αντιδήμαρχοι

Πληροφορίες για τους αντιδημάρχους των επιμέρους δημοτικών ενοτήτων

Δημοτικό Συμβούλιο

Πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Λέσβου