Κ.Ε.Π

Η Δημ. Ενότητα Πολιχνίτου δημιούργησε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στην οδό Κ. Δεληγιάννη 22, στο κτίριο του Δημαρχείου με σκοπό να εξυπηρετήσει τους δημότες μας από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνταν μέχρι σήμερα στις συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες.Ερχόμενοι ο δημότες μας στο Κ.Ε.Π. Πολιχνίτου, μπορούν να πληρoφορούνται για όλα τα θέματα που άπτονται της Δημόσιας Διοίκησης, να υποβάλλουν αιτήματα, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά και να ολοκληρώνουν υποθέσεις τους που βρίσκονται υπό εμπλοκή σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες και όλα αυτά μέσα σε ένα ευχάριστο και φυσικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα οι δημότες μας μπορούν να πάρουν:
@ Φορολογικές ενημερότητες, Ποινικά Μητρώα
@ Έκδοση ή Ανανέωση Διαβατηρίων
@ Άδειες οδήγησης
@ Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών
@ Στρατολογικά
@ Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις από όλους τους Δήμους της Ελλάδας
@ Μεταδημοτεύσεις
@ Επικυρώσεις και θεωρήσεις εγγράφων
@ Άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος
@ Πιστοποιητικά από την Εισαγγελία
@ Παράβολα
@ θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής

Το Κ.Ε.Π. Πολιχνίτου λειτουργεί καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 2,30 το μεσημέρι, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κ.Ε.Π. Πολιχνίτου μπορούν να ταξινομηθούν σε:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ:
@ Έκδοση πιστοποιητικών (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικής πράξης κ.α)
@ Εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους ή μεταφορά εκλογικών δικαιωμάτων. Εγγραφή σε δημοτολόγια, οικογενειακές μερίδες κ.α

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ:
@ Ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας (βιβλιάριο απορίας, οικονομικές ενισχύσεις, επιδόματα κ.α)
@ Υγειονομικά ζητήματα Κ.Τ.Ε.Ο. (απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων)
@ Ζητήματα μεταφορών και επικοινωνιών (χορήγηση και επέκταση αδειών οδήγησης ή αδειών κυκλοφορίας
@ Έκδοση- ανανέωση και αντικατάσταση διαβατηρίων
@ Έκδοση επαγγελματικών αδειών

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ:
@ Εσωτερικών
@ Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
@ Εθνικής Άμυνας
@ Εξωτερικών
@ Οικονομικών
@ Μεταφορών και Επικοινωνιών
@ Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
@ Υγείας και Πρόνοιας
@ Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
@ Γεωργίας
@ Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ:
@ Κατάθεση αιτήσεων για συντάξεις
@ Βιβλιάρια ασθενείας
@ Κατάθεση αιτήσεων για καταβολή επιδομάτων (Ι.Κ.Α, Τ.Ε.Β.Ε., Ο.Γ.Α., Ν.Α.Τ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, Τ.Α.Ε, Τ.Σ.Α.Υ, ΤΑΠΟΤΕ)

Για τη διευκόλυνσή σας επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλεφωνικά: 2252042800
Με ΦΑΞ: 2252042800
Με Ε-mail: d.polihnitou@kep.gov.gr  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παρασκευάς Δαλάς