Δημογραφικά στοιχεία Πέτρας

Ο μόνιμος πληθυσμός της δημοτικής ενότητας έχει ως εξής: