Διαφήμιση στην τηλεόραση για τη συναυλία της ορχήστρας του Δήμου Μυτιλήνης στην ελληνική Λέσχη Καμπέρας