Γεύμα υποδοχής στον ιδιόκτητο χώρο της Μυτιληναϊκής Αδελφότητας του Σύδνεϋ από τον Πρόεδρο κ. Κοντέλλη και τα μέλη