Εκπαίδευση – Μυτιλήνη

Νηπιαγωγεία | Δημοτικά σχολεία | Γυμνάσια | Λύκεια | Τεχνική Εκπαίδευση | Πανεπιστήμιο


Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται πληροφορίες γενικού τύπου για την A΄βάθμια, B΄βάθμια και Γ΄βάθμια εκπαίδευση στο διευρυμένο Δήμο Μυτιλήνης, καθώς επίσης και για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, του οποίου έξι τμήματα των Σχολών Κοινωνικών Επιστημών και Περιβάλλοντος, φιλοξενούνται στην πόλη μας.

 

Νηπιαγωγεία

 

Ονομασία
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
1ο 2251026365 Αεροπόρου Γιαναρέλλη
2ο 2251048010 Καμάρες
3ο 2251026864 Κιουταχείας 9
4ο 2251026893 Ελ.Βενιζέλου 57
5ο 2251025068 Ν. Μέγγουλα 9
6ο 2251023285 Ασκληπιού & Οικονόμου Τάξη
7ο 2251028652 Παπαμιχαήλ 1
8ο 2251020805 Αγίας Φωτεινής 5
9ο 2251023249 Υακίνθου (τέρμα)
10ο 2251043143 Πρώην Ακαδημία
11ο 2251042771 Ασκληπιού 31
13ο 2251044033 Ελευθερίου Βενιζέλου 57
Ειδικό Νηπιαγωγείο 2251043593 Γ. Μούρα
Βαρειάς 2251047500  
Επάνω Σκάλας 2251047687  
Λουτρών 2251091631  
Μοριας 2251031431  
Παμφίλων 2251032057  
Παναγιούδας 2251032288  
14ο 2251047687  

 

Δημοτικά σχολεία

 

Ονομασία
Τηλέφωνο 
Διεύθυνση 
1ο Δημοτικό

2251022726

Αγ. Θεράποντος
2ο Δημοτικό 2251022721 Καμάρες
3ο Δημοτικό 2251037165 Γ.Μούρα
4ο Δημοτικό 2251028381 Πιττακού
5ο Δημοτικό 2251022625 Αδραμυτίου 17
6ο Δημοτικό 2251046467 Ε. Βενιζέλου 22
7ο Δημοτικό 2251022538 Θ Χατζημιχαήλ 2
8ο Δημοτικό 2251022001 Ρ. Μελωδού 54
9ο Δημοτικό

2251021977

Υακίνθου τέρμα
10ο Δημοτικό 2251024067 Σ. Χουτζαίου
11ο Δημοτικό 2251021977  
12ο Δημοτικό 2251046994 Πρώην Ακαδημία
13ο Δημοτικό    
14ο Δημοτικό 2251028149 Ε. Βενιζέλου 22
15ο Δημοτικό 2251044238  
Ειδικό τριθέσιο  2251023171

Γ. Μούρα

Δημοτικό Αγίας Μαρίνας 2251061261  
Δημοτικό Αφάλωνα 2251031285  
Δημοτικό Βαρειάς 2251025334  
Δημοτικό Λουτρών 2251091351  
Δημοτικό Μόριας 2251031464  
Δημοτικό Παμφίλλων 2251031009  
Δημοτικό Ταξιαρχών 2251061414  
Δημοτικό Χαλίκων 2251024659  
Δημοτικό Παναγιούδας 2251031294  

 

Γυμνάσια

 

 Ονομασία
 Τηλέφωνο
 Διεύθυνση
1ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 22510 22502 Δημοτικός Κήπος
2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 22510 22338 Πιττακού 44
3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 22510 23738 - 20679 Στρ. Μυριβίλη 106
ΤΑΔ  Αθλητικό Γυμνάσιο 22510 20679 Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης
4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 22510 23484 Σιμ. Χουτζαίου 18
5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 22510 41455 Στ. Παρασκευαίδη
Εσπερινό Γυμνάσιο Μυτιλήνης 22510 47524 Δημοτικός Κήπος
Μουσικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης 22510 25797 Yακίνθου τέρμα
Γυμνάσιο Μόριας  22510 31779  Μόρια
Γυμνάσιο Παμφίλων 22510 31257  Πάμφιλα
Πειραματικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 22510 43700  Δικελή 6

 

Λύκεια

 

Ονομασία
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
2ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

22510 22000

Δημοτικός Κήπος

3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

22510 28124

Στρ. Μυριβήλη 106

4ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

22510 28189

Στρ. Μυριβήλη 106

5ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

22510 27727

Γ. Μούρα 10

Μουσικό Λύκειο Μυτιλήνης

22510 45784

Σ. Παρασκευαιδη

Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

22510 28704

Δημοτικός Κήπος

Γενικό Λύκειο Παμφίλων

22510 31009

Πάμφιλα

Γενικό Λύκειο Τάξεις Εσπερινού

22510 22502

Δημοτικός Κήπος

 

Τεχνική Εκπαίδευση

 

Ονομασία
Τηλέφωνο
Διεύθυνση
1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης 22510 25982

Στρ. Μυριβήλη 108

2ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης 22510 22455 - 46723

Στρ. Μυριβήλη 108

ΕΠΑΣ Μυτιλήνης 22510 25366

Στρ. Μυριβήλη 108

Εσπερινό ΕΠΑΛ Μυτιλήνης 22510 29769

 Στρ. Μυριβήλη 108

 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Λέσβου

 

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει έδρα του την πρωτεύουσα του Νομού Λέσβου, την πόλη της Μυτιλήνης. Εδώ βρίσκονται η Πρυτανεία και οι κεντρικές υπηρεσίες Διοίκησης του Ιδρύματος, η κεντρική Βιβλιοθήκη και η Επιτροπή Ερευνών. Η Πανεπιστημιακή Μονάδα Λέσβου αναπτύσσεται στην πόλη της Μυτιλήνης και περιλαμβάνει τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και τη Σχολή Περιβάλλοντος.

 

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

Η Σχολή Περιβάλλοντος αποτελείται από το:

 

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου στεγάζεται σε υφιστάμενα ιδιόκτητα κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, σε ενοικιαζόμενα κτίρια χωροθετημένα στο κέντρο της πόλης και στα νέα σύγχρονα κτίρια, τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε μια από τις ωραιότερες περιοχές της πόλης (Λόφος Πανεπιστημίου).