Δημογραφικά στοιχεία Μυτιλήνης

Ο μόνιμος πληθυσμός της δημοτικής ενότητας έχει ως εξής: