Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Ο Δήμος Μανταμάδου σε μια προσπάθεια για την ανάπτυξη της περιφέρειάς του, την προβολή του καθώς και για την διατήρηση της παράδοσης προέβη στην σύσταση εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Έτσι στις 9 Ιουνίου 2005 ο Δήμος Μανταμάδου, εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο κ. Στέφανο Αποστόλου και οι παρακάτω σύλλογοι :

· Σύλλογος Κυριών& Δεσποινίδων Μανταμάδου «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
· Αθλητικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μανταμάδου «Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»
· Πολιτιστικός – Επιμορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Κλειούς
· Σύλλογος Γυναικών Κάπης
· Αθλητικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κάπης «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
· Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου
· Εκπολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος Γυναικών Πελόπης «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Ίδρυσαν την εταιρεία με επωνυμία «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ», με σκοπό,
· Την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, λαϊκής επιμόρφωσης, φροντίδας προς του ηλικιωμένους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα παιδιά και τους οικονομικά αδύνατους, την εφαρμογή προγραμμάτων αθλητισμού προστασίας περιβάλλοντος και κάθε άλλου κοινωνικού, μορφωτικού ή ψυχαγωγία προγράμματος που βελτιώνει τις συνθήκες των δημοτών,
· Την διατήρηση, την ανάπτυξη και την προβολή του Μανταμάδου Λέσβου, και ειδικότερα της παράδοσης και του τοπικού πολιτισμού, της ήπιας και ισόρροπης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, της διαφύλαξης του κοινοτικού βίου και της κοινωνικής ευαισθησίας,
· Την στενή συνεργασία των φορέων που μετέχουν στην εταιρεία για τη προώθηση των ανωτέρω προτύπων αξιών,
· Την επεξεργασία και την εφαρμογή κοινών πολιτικών για την ανάπτυξη της περιοχής, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών της εταιρείας,
· Την έρευνα, την δημιουργία και την προώθηση κάθε μέτρου για την κοινωνική προστασία και για την ανάπτυξη της απασχόλησης,
· Την επεξεργασία προτάσεων και την προώθηση των έργων για την σωστή τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας, η εταιρεία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2005, υλοποιεί το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», το οποίο (μαζί με το 1ο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», σε συνεργασία με το Δήμο Αγ. Παρασκευής) εξυπηρετεί πάνω από 120 άτομα, γεγονός πού αποδεικνύει την αναγκαιότητα τόσο του συγκεκριμένου προγράμματος, όσο και της εταιρείας προκειμένου να συνεχιστεί η προσπάθεια για αναβάθμιση των συνθηκών των δημοτών.