Υπηρεσίες Δήμου

Εσωτερικές Υπηρεσίες Δήμου

Γραφείο Δημάρχου
Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών
§ Προϊστάμενος
§ Γραμματεία Δημάρχου
§ Δημοτολόγια
§ Ληξιαρχείο
§ Πρωτόκολλο
§ Γραφείο Γεωργικών Θεμάτων 
§ Γραφείο Αλλοδαπών
§ ΟΑΕΔ

Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών
§ Έσοδα - Εισπράξεις 
§ Γραφείο Χρηματικών Ενταλμάτων
§ Διαχείριση (ταμείο)
 

Γραφείο Αντιδημάρχου
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας

§ Καθαριότητα
§ Ύδρευση - Αποχέτευση - Άρδευση
§ Περιβάλλον - Πράσινο
§ Κατασκευή - Επίβλεψη Έργων
§ Νεκροταφεία
§ Παραλίες 
 

Επικοινωνία:

Τηλ.: 22530-71313, 22530-71323, 22530-72458
Fax: 22530 71091
E-mail: info@mithymna.gr 

 

Υπηρεσίες Υγείας & Πρόνοιας

Από τον Ιούλιο του 2003 λειτουργεί στο δήμο μας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι, ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας με στόχο την παροχή συστηματικής και οργανωμένης πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Σκοπός

Το πρόγραμμα προσφέρει υπηρεσίες όπως συμβουλευτική και
Ψυχοσυναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα και φροντίδα
νοικοκυριού. Οι υπηρεσίες παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του
προσωπικού στο σπίτι των εξυπηρετούμενων με συχνότητα καθημερινή,
εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Κοινωνιολόγος
Καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών κάθε ατόμου
Κοινωνική εργασία και ψυχολογική στήριξη με τακτική παρακολούθηση 
των ατόμων στον χώρο διαμονής τους
Εκπαίδευση και συνεργασία με ην οικογένεια του ατόμου
Επαφή και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση και 
κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του

Νοσηλεύτρια
Μέτρηση ζωτικών σημείων (θερμοκρασία, πίεση και σφυγμό)
Μέτρηση σακχάρου
Συνοδεία μοναχικών και ανήμπορων μελών στα νοσηλευτικά ιδρύματα
Ατομική υγιεινή σε άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα
Παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής τους, ανανέωση 
των συνταγολογιών και συνταγογραφία φαρμάκων

Οικογενειακή βοηθός
Καθαριότητα του χώρου διαμονής του εξυπηρετούμενου
Αγορά τροφίμων και πληρωμή λογαριασμών (ΟΤΕ, ΔΕΗ)
Πλύσιμο ρούχων και πιάτων
Συντροφιά

Ο Δήμος Μήθυμνας, γνωρίζοντας τις ανάγκες και α προβλήματα της τρίτης ηλικίας,
προχώρησε στην εφαρμογή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»με σκοπό την
παραμονή των ηλικιωμένων και ων ατόμων με αναπηρίες στο φυσικό και οικογενειακό 
τους περιβάλλον.

Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια απευθυνθείτε στην υπηρεσία του προγράμματος 
που στεγάζεται πάνω από το Αγροτικό Ιατρείο του Δήμου Μήθυμνας ή τηλεφωνήστε 
μας στο 2253072449.

Στο Δήμο Μήθυμνας για την άμεση ανάγκη και την εξυπηρέτηση των δημοτών λειτουργούν επίσης:

Αγροτικό Ιατρείο
8:00 έως 13:00 (καθημερινά) 
Τηλ: 22530-71333

Ιατρείο ΙΚΑ
Τηλ: 22530-71709