Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών – Κ.Ε.Π.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών βρίσκεται στο κέντρο της Αγοράς στη Μήθυμνα.
Συστήθηκε με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη όσον αφορά την ενημέρωση, πληροφόρηση και χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων δημοσίων εγγράφων, απαλλάσσοντάς τον από πολλές και χρονοβόρες διαδικασίες στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ενδεικτικά, οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν:

 • Φορολογική ενημερότητα 
 • Ποινικό μητρώο 
 • Έκδοση ή ανανέωση Διαβατηρίων 
 • Άδεια οδήγησης 
 • Μεταβίβαση ή αντικατάσταση (σε περίπτωση απώλειας) αυτοκινήτων και μοτοσικλετών 
 • Στρατολογικά 
 • Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις από όλους τους δήμους της Ελλάδας 
 • Μεταδημοτεύσεις 
 • Επικυρώσεις και θεωρήσεις εγγράφων 
 • Άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος 
 • Πιστοποιητικά από την Εισαγγελία 
 • Παράβολα 
 • Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
 • Χορήγηση εκκαθαριστικού σημειώματος και φορολογικής ενημερότητας 
 • Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ (μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) 
 • Ενημέρωση σχετικά με θέματα του ΑΣΕΠ 

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα σε:

Θέματα Δήμων

 • Έκδοση πιστοποιητικών (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις κ.α.)
 • Εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους ή μεταφορά εκλογικών δικαιωμάτων
 • Εγγραφή σε δημοτολόγια, οικογενειακές μερίδες κ.α.

Θέματα Νομαρχιών

 • Ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας (βιβλιάριο απορίας, οικονομικές ενισχύσεις, επιδόματα κ.α.)
 • Υγειονομικά ζητήματα 
 • Ζητήματα μεταφορών και επικοινωνιών, Κ.Τ.Ε.Ο. (αιτούμενα δικαιολογητικά για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων)

Θέματα Υπουργείων

 • Εσωτερικών
 • Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 • Εθνικής Άμυνας
 • Οικονομικών
 • Μεταφορών και Επικοινωνιών
 • Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Υγείας και Πρόνοιας
 • Γεωργίας
 • Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
 • Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Για περισσότερες πληροφορίες και για την άμεση εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλεφωνικά: 22530 72474
Με Φαξ: 22530 72475
Με E-mail: d.mithimnas@kep.gov.gr