Δημογραφικά στοιχεία Ευεργέτουλα

Ο μόνιμος πληθυσμός της δημοτικής ενότητας έχει ως εξής: