Συνεταιρισμοί

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μεσαγρού

Πρόεδρος: Γεώργιος Αγγελής

Τηλ. 2251082420

 

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παλαιοκήπου

Πρόεδρος: Δημήτριος Τσουπίδης

τηλ. 2251082353

 

Λαϊκός Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοκήπου

Πρόεδρος: Παναγιώτης Χατζηνικολάου

τηλ. 2251082366

e-mail: popularcop@in.gr

 

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παπάδου

Πρόεδρος: Ευστράτιος Τζαμτζής

Τηλ. 2251082203

 

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Πλακάδου

Πρόεδρος: Ελένη Κουτσουκέλλη

Τηλ. 2251082112

 

Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Σκοπέλου

Πρόεδρος: Παναγιώτης Πλέλλης

Τηλ. 2251082414

 

Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γέρας «ΑΡΙΣΤΕΑ»

Πρόεδρος: Άννα Ζαμπαρά 

Τηλ. 2251084211