Στοιχεία επικοινωνίας δημοτικής ενότητας Γέρας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Δημοτική Ενότητα Γέρας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι : degeras15@gmail.com

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Δημοτικής Ενότητας Γέρας είναι η εξής:

Δημαρχείο Γέρας

Παπάδος, Τ.Κ. 81106

Λέσβος

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Γέρας: Μανούσος Παράσχος, Τηλ.: 2251352402, e-mail: admyt.geras@gmail.com

Προϊστάμενος: 2251352412

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2251352400

Δημοτολόγιο: 2251352417, 2251352412

Πρωτόκολλο: 2251352403, 2251352417

ΚΕΠ ΓΕΡΑΣ: 2251352415, 2251352416, e-mail: d.geras@kep.gov.gr

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: 22510 83 044