Γενικές πληροφορίες

Στη νότια πλευρά της νήσου Λέσβου και σε απόσταση 25 χλμ. από την πρωτεύουσα του νησιού, Μυτιλήνη, βρίσκεται ο Δήμος Γέρας. Περιλαμβάνει την περιοχή που εκτείνεται επί της δυτικής ακτής του κόλπου της Γέρας, από τον οποίο πήρε και την ονομασία του. Τα όρια του Δήμου συμπίπτουν με τα όρια του Συμβουλίου Περιοχής 4ης εδαφικής περιφέρειας, συνορεύει με τους Δήμους Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου και είναι ο τρίτος σε σειρά δήμος, από άποψη πληθυσμού, του Νομού Λέσβου.

Ο νεοσύστατος Δήμος Γέρας προήλθε από την συνένωση 6 κοινοτήτων σύμφωνα με τον Ν.2539/97 (Νόμος Ι.Καποδίστρια) και περιλαμβάνει τα εξής δημοτικά διαμερίσματα:              

1.        Μεσαγρού

2.        Παλαιοκήπου

3.        Παπάδου

4.        Περάματος

5.        Πλακάδου

6.        Σκοπέλου

Διοικητική έδρα του νέου ΟΤΑ είναι το Δ.Δ.Παπάδου, ενώ το Δ.Δ.Περάματος αποτελεί το λιμάνι του δήμου.

Η συνολική έκταση του δήμου είναι 86.350 στρέμματα.

Ο πληθυσμός του Δήμου Γέρας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001, είναι 6.985 κάτοικοι. Οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου κατά εκτίμηση είναι 6.900, ενώ ο πληθυσμός τις περιόδους αιχμής, δηλαδή τη θερινή περίοδο και κατά τους μήνες της ελαιοσυλλογής, ανέρχεται στους 11.500 κατοίκους.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Γέρας καθώς και οι πληθυσμοί των δημοτικών διαμερισμάτων και των οικισμών τους σύμφωνα με τις απογραφές του 1981, 1991, 2001.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1981

ΑΠΟΓΡΑΦΗ        1991

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001

ΜΕΣΑΓΡΟΣ

910

880

828

ΑΥΛΩΝΑΣ

-

-

67

ΠΥΡΓΟΙ

215

197

125

ΦΤΕΛΙ

-

-

28

ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ

1582

1423

1248

ΑΓΛΕΦΥΡΟΣ

-

-

26

ΕΥΡΕΙΑΚΗ

2

2

9

ΠΑΠΑΔΟΣ

1571

1434

1510

ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

-

-

-

ΜΑΡΜΑΡΟ

84

51

92

ΧΑΛΑΤΣΕΣ

6

14

38

ΠΛΑΚΑΔΟΣ

384

353

327

ΑΠΗΔΙΑΣ ΛΑΚΟΣ

-

-

16

ΠΕΡΑΜΑ

500

598

633

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

2107

1861

1768

ΚΑΡΙΩΝΑΣ

8

35

46

ΛΑΓΚΑΔΑ

40

5

26

ΛΙΓΟΝΑΡΙ

-

33

35

ΤΑΡΤΙ

94

43

45

ΤΣΑΦΙ

-

16

41

ΤΣΙΛΙΑ

-

-

64

ΦΑΡΑ

-

13

13

ΣΥΝΟΛΟ

7503

6958

6985

* Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.