Σύλλογοι

Γεωργικό Σωματείο Η ΠΡΟΟΔΟΣ 22530-31670

Λέσχη ΟΜΟΝΟΙΑ Αγίας Παρασκευής 22530-31278

Σύλλογος Κυριών & Δεσποινίδων Η ΑΝΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

Αθλητικός Όμιλος ΔΙΑΓΟΡΑΣ 22530-31027

Λαογραφικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής 22530-31039

Σύλλογος Γυναικών Νάπης 22530-31302

Ζωοκομείο Λέσβου (Αγία Παρασκευή) 22530-32006.


Από το 2001 ο Σύλλογος με την επωνυμία "Ζωοκομείο Λέσβου" ("Lesbian Wildlife Hospital", 22530-32006), που ιδρύθηκε το 1997 στη Λέσβο, εδρεύει στην Αγία Παρασκευή.
Σκοπός του Συλλόγου είναι η προστασία της πανίδας και του περιβάλλοντος γενικότερα. Επιτελεί σημαντικό έργο περιθάλποντας τραυματισμένα άγρια πτηνά αλλά και ζώα, κυρίως από τους γύρω υδροβιοτόπους αλλά και από όλη τη Λέσβο τα οποία μετά την θεραπεία τους απελευθερώνονται.