Συνεταιρισμοί

Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής, 22530-31295

Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάπης, 22530-31460

Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός γυναικών Η ΣΕΛΛΑΔΑ, 22530-31196