Χρήσιμες Επαφές

 • Αγροτικό Ιατρείο: 22520-22225 

 • Αστυνομικό Τμήμα: 22520-22222, 22777, Fax: 2252-22777 

 • Εμπορική Τράπεζα: 22520-22085, 22086, Fax: 22520-22155 

 • Συν/κή Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου: 22520-41300, 41100, 22700

 • Πνευματικό Κέντρο Αναγνωστήριο «Η Ανάπτυξη» Αγιάσου: 22520-22240, Fax: 22520-22240, E-mail: info@anagnostirio.gr

 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Ευεργέτουλα: 22520-29038, Fax: 22520-29039

 • Εκκλησία Παναγίας: 22520-22242, 22172, 22388, 23177 

 • Ξενοδοχείο Εκκλησίας Παναγίας: 22520-22126 

 • Εκκλησία Αγίας Τριάδος: 22520-22331

 • Αγροτομεταποιητικός Συνεταιρισμός Γυναικών: 22520-23318

 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια Βλοτίνας Γιαταγανέλη: 22520-22682

 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια Στρατή Καζατζή: 22520-22539

 • Αγροτικός Συνεταιρισμός: 22520-22273, Fax: 22520-22273

 • Νηπιαγωγείο: 22520-23350

 • Δημοτικό Σχολείο: 22520-22243

 • Γυμνάσιο: 22520-22576

 • Λύκειο: 22520-22271

 • ΕΠΑ.Σ.: 22520-23322

 • Υποθηκοφυλακείο: 22520-23156

 • Συμβολαιογραφείο: 22520-23300

 • Δασονομείο: 22520-2238

 • Πυροσβεστικό Κλιμάκιο: 22520-22199

 • Ταχυδρομικό Γραφείο: 22520-22320

 • Ίδρυμα Κοινωνικής Προνοίας «Η Θεομήτωρ»: 22520-22234, 22052, 22344

 • Φαρμακείο Α. Μπαρούτη: 22520-22197

 • Φαρμακείο Γ. Νικολαΐδη: 22520-22127

 • Αγρονομείο: 22520-22615

 • Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο Ο.Τ.Ε.: 22520-22099, 22299, 22599, 22799