Στοιχεία επικοινωνίας δημοτικής ενότητας Αγιάσου

Δημοτική Ενότητα Αγιάσου

  • Φαξ : 22523-50511
  • e-mail : info@agiasos.gr
  • Τηλ. Αντιδημάρχου : 22523-50505 22523-50506