Αντιδήμαρχοι Δήμου Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου, με την υπ αριθμ. 407/2017 απόφασή του, ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λέσβου, με θητεία από σήμερα 1η Μαρτίου 2017 έως και την 31η  Αυγούστου 2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και με την ίδια απόφαση, τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες .

Επίσης, με την υπ' αριθμ. 2257/2017 (15.09.2017) απόφασή του, διορθώνει και συμπληρώνει την ανωτέρω αρχική του απόφαση, αντικαθιστώντας τον Αντιδήμαρχο Παιδείας με νέο Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού .

Οι ανωτέρω αποφάσεις συμπληρώνονται με τις 962/2018, 4162/2018 και 4561/2018 αποφάσεις Δημάρχου, για τον ορισμό νέου Αντιδημάρχου Δ/νσης Δόμησης, Δ.Ε. Καλλονής & Αγίας Παρασκευής και Δ.Ε. Ερεσού - Αντίσσης αντίστοιχα .