Συνεταιρισμοί

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΗΣ

Το 1930 ιδρύεται στην Κάπη o Αγροτικός Συνεταιρισμός από 90 μέλη, παραγωγοί που θέλησαν να διαχειριστούν από μόνοι τους την παραγωγή τους, την ελιά και το γάλα, προκειμένου να την αξιοποιήσουν όσον το δυνατό καλύτερα για τους ίδιου στους συνεταίρους.

Από τότε μέχρι σήμερα ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κάπης διαθέτει ιδιόκτητο ελαιοτριβείο, το οποίο πρόσφατα αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε με καινούργια σύγχρονα μηχανήματα έκθλιψης της ελιάς για την παραγωγή ελαιόλαδου.
Εκτός από το εμπόριο του γάλακτος των παραγωγών, ο Συνεταιρισμός προέβη στην εκτέλεση πιστωτικών και προμηθευτικών εργασιών για το λογαριασμό των συνεταίρων.

Τέλος, έχει ξεκινήσει προσπάθεια αναπαραγωγής καθαρόαιμης φυλής αιγοπροβάτων Λέσβου, υλοποιώντας σχετικό πρόγραμμα του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Αθηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο & Fax : 2253 0 93204 .


ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

Το 1929 στο Μανταμάδο 245 μέλη αποφάσισαν να ενώσουν την παραγωγή τους προς το κοινό συμφέρον. Έτσι δημιουργήθηκε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μανταμάδου. Στην αρχή ξεκίνησε καθαρά ως ελαιουργικός συνεταιρισμός. Το μάζεμα της ελιάς και η παραγωγή ελαιόλαδου ήταν και παραμένει έως και σήμερα μια από τις βασικές πηγές της οικονομίας της περιοχής.
Και η κτηνοτροφία όμως αποτελούσε σημαντικό στήριγμα των εσόδων των κατοίκων, και έτσι με τον καιρό ο συνεταιρισμός ασχολήθηκε και με την συγκέντρωση του γάλακτος και την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων.
Σήμερα, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μανταμάδου έχει ιδιόκτητο ελαιοτριβείο για την έκθλιψη της ελιάς, το όποίο πρόσφατα εκσυγχρονίστηκε με σύγχρονα μηχανήματα.

Επίσης δικό του τυροκομείο, για την παραγωγή των γνωστών παραδοσιακών γαλακτομικών προϊόντων Μανταμάδου, φήμη που ξεπερνά πλέον τα όρια του νησιού. Επίσης έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες του και στο εμπόριο των ζωοτροφών.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2253 0 61270, Fax 2253 0 61239 & E-mail : asmadama@hol.gr .

Αγροτικός Συνεταιρισμός Πελόπης

Το 1953, δημιουργήθηκε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός στην Πελόπη, με 97 με ιδρυτικά μέλη. Σκοπός της προσπάθειας αυτής ήτανε η συγκέντρωση του γάλακτος από τους κτηνοτρόφους, και η αξιοποίηση του προς όφελος των ιδίων των παραγωγών.
Οι κτηνοτρόφοι βλέποντας το εισόδημά τους να μειώνεται κάθε χρόνο και περισσότερο, καθώς οι τιμές των εμπόρων για το γάλα κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλές τιμές, αποφάσισαν να αναλάβουν οι ίδιοι την τυροκόμηση του γάλακτος και την προώθηση των προϊόντων τους στην αγορά.
Η προσπάθειά τους απέτυχε και γρήγορα εγκαταλείφθηκε, αφ΄ ενός διότι δεν μπόρεσαν να πουλήσουν τα προϊόντας τους, και αφ΄ ετέρου διότι δε υπήρχαν οι κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανήματα τυροκόμησης, με αποτέλεσμα να μένει μεγάλο απόθεμα γαλακτοκομικών προϊόντων ανεκμετάλλευτο.

Σήμερα, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πελόπης, εκτός από την συγκέντρωση του γάλακτος και την προώθηση του στους εμπόρους, υλοποιεί και πρόγραμμα του Κεντρου Γενετικής Βελτίωσης Αθηνών, για την αναπαραγωγή καθαρόαιμης φυλής προβάτων Λέσβου.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΩΣ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κλειούς συστήθηκε το 1925 με την υπ’ αριθμ. 92023/20-7-1925 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, λειτουργεί δε από τι 1928. Σήμερα αριθμεί 210 μέλη – συνεταίρους και δραστηριοποιείται με την παραγωγή ελαιόλαδου. Το υπάρχον λειτουργεί από το 1975 και πριν από αυτό ο Συν/σμός είχε αγοράσει από τον Τούρκο ΑΛΙ ΤΖΟΥΜΕΡΤ ένα εργοστάσιο με πρέσα στη θέση του οποίου σήμερα βρίσκεται η κεντρική πλατεία του χωριού.

Λειτουργεί αποθήκη ζωοτροφών από το 1989 και αναλαμβάνει για λογαριασμό των παραγωγών του την εμπορία γάλακτος.
Σε μια εποχή δύσκολη για την αγροτική οικονομία ο συνδυασμός σε συνεργασία Διοίκησης και μελών ακολουθεί σήμερα μια ανοδική πορεία και να προσπαθεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τους αγρότες.