Κτηνοτροφία

Η κτηνοτροφία στο Δήμο Μανταμάδου, και ειδικότερα στο Δ.Δ. Μανταμάδου, αποτέλεσε την βασική εργασία – ασχολία των κατοίκων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, από τα πρώτα χρόνια. Τοποθεσία που ήταν εύφορη και βοήθησε στην ανάπτυξη της εκτροφής ζώων.
Η ποιότητα των προϊόντων , από την κτηνοτροφία, όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, γρήγορα έγινε γνωστή σ’ ολόκληρο το νησί, δίνοντας το έναυσμα σε πολλούς παραγωγούς να οργανώσουν καλυτέρα και να αναβαθμίσουν τις κτηνοτροφικές τους επιχειρείς.

Σήμερα, παρά τις δυσκολίες του κτηνοτρόφου (λόγω χαμηλών τιμών των προϊόντων τους), η κτηνοτροφία συνεχίζει την παράδοσή της στο Δήμο Μανταμάδου, το εμπόριο των προϊόντων της σε όλο το νησί αλλά και στην Ελλάδα, έχουν προβάλει την περιοχή και την έχουν καταστήσει σε μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιφέρειες πανελλαδικά.