Αγροτικά Ιατρεία

Δ.Δ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Τηλέφωνο: 22530-61217
Ώρες Λειτ.: 08:30 – 13:30
Ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή

Δ.Δ. ΚΑΠΗΣ
Τηλέφωνο: 2253 0-93622
Ώρες Λειτ.: 08:30 – 13:30
Ημέρες: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή

Δ.Δ. ΚΛΕΙΟΥΣ
Τηλέφωνο: 22530-93236
Ώρες Λειτ.: 08:30 – 13:30
Ημέρες: Τρίτη

Δ.Δ. ΠΕΛΟΠΗΣ
Τηλέφωνο: 2253 0-93211
Ώρες Λειτ.: 08:30 – 13:30
Ημέρες: Τρίτη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Σαββατοκύριακα εφημερεύει ένας ιατρός για όλη την περιφέρεια.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22530-22222