Στοιχεία επικοινωνίας δημοτικής ενότητας Γέρας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Δημοτική Ενότητα Γέρας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι : degeras15@gmail.com

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Δημοτικής Ενότητας Γέρας είναι η εξής:

Δημαρχείο Γέρας

Παπάδος, Τ.Κ. 81106

Λέσβος

Τηλεφωνικό κέντρο: 2251082226

ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2251352400

Γραφείο Αντιδημάρχου: 2251352401

Πρωτόκολλο: 2251352406

Προϊστάμενος: 2251352412/2251352413

Δημοτολόγιο: 2251352415/2251352416/2251352417

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: 22510 83 044