Δημοτικές Ενότητες

Ο Δήμος Λέσβου αποτελείται από τις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Αγίας Παρασκευής

Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

Τοπική Κοινότητα Νάπης

Αγιάσου

Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου

Γέρας

Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού

Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκήπου

Δημοτική Κοινότητα Παπάδου

Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου

Τοπική Κοινότητα Περάματος

Τοπική Κοινότητα Πλακάδου

Ερεσσού - Αντίσσης

 

Δημοτική Κοινότητα Αντίσσης

Δημοτική Κοινότητα Ερεσού

Δημοτική Κοινότητα Μεσοτόπου

Τοπική Κοινότητα Βατούσσης

Τοπική Κοινότητα Πτερούντος

Τοπική Κοινότητα Σιγρίου

Τοπική Κοινότητα Χιδήρων

Ευεργέτουλα

Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου

Τοπική Κοινότητα Ιππείου

Τοπική Κοινότητα Κάτω Τρίτους

Τοπική Κοινότητα Κεραμείων

Τοπική Κοινότητα Λάμπου Μύλων

Τοπική Κοινότητα Μυχού

Τοπική Κοινότητα Συκούντος

Καλλονής

Δημοτική Κοινότητα Άγρας

Δημοτική Κοινότητα Καλλονής

Τοπική Κοινότητα Ανεμότιας

Τοπική Κοινότητα Αρίσβης

Τοπική Κοινότητα Δαφίων

Τοπική Κοινότητα Κεραμίου

Τοπική Κοινότητα Παρακοίλων

Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου

Τοπική Κοινότητα Φίλιας

Λουτροπόλεως Θερμής

Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής

Τοπική Κοινότητα Κώμης

Τοπική Κοινότητα Μιστεγνών

Τοπική Κοινότητα Νέων Κυδωνιών

Τοπική Κοινότητα Πηγής

Τοπική Κοινότητα Πύργων Θερμής

Μανταμάδου

Δημοτική Κοινότητα Μανταμάδου

Τοπική Κοινότητα Κάπης

Τοπική Κοινότητα Κλειούς

Τοπική Κοινότητα Πελόπης

Μήθυμνας

Δημοτική Κοινότητα Μηθύμνης

Τοπική Κοινότητα Αργένου

Τοπική Κοινότητα Λεπετύμνου

Τοπική Κοινότητα Συκαμινέας

Μυτιλήνης

Δημοτική Κοινότητα Λουτρών

Δημοτική Κοινότητα Μόριας

Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης

Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων (Παμφύλλων)

Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης

Τοπική Κοινότητα Αλυφαντών

Τοπική Κοινότητα Αφάλωνος

Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας

Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών

Πέτρας

Δημοτική Κοινότητα Πέτρας

Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρου

Δημοτική Κοινότητα Στύψης

Τοπική Κοινότητα Λαφιώνας

Τοπική Κοινότητα Υψηλομετώπου

Πλωμαρίου

Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου

Τοπική Κοινότητα Ακρασίου

Τοπική Κοινότητα Αμπελικού

Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου

Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου

Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς

Τοπική Κοινότητα Τρύγονα

Πολιχνίτου

Δημοτική Κοινότητα Πολιχνίτου

Τοπική Κοινότητα Βασιλικών

Τοπική Κοινότητα Βρίσας

Τοπική Κοινότητα Λισβορίου

Τοπική Κοινότητα Σταυρού