Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα το μεσημέρι μου κοινοποιήθηκε η απόφαση της Γενικής Γραμματέως της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κας Χριστιάνας Καλογήρου, με την οποία γίνεται δεκτή η από 18 – 1-2013, ένσταση που υπέβαλα, ζητώντας, για τους λόγους που εξέθεσα σ’ αυτήν, την ακύρωση του πρακτικού –απόφασης της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2013, με το οποίο ο Προεδρεύων κ. Παρασκευαΐδης, «ανακήρυξε» Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κ. Πατέστο Απόστολο, Αντιπρόεδρο, τον κ. Κωνσταντιδέλλη Εμμανουήλ και Γραμματέα την κα Δόλκα Σοφία. Η ως άνω απόφαση αφ’ ενός ακύρωσε το ως άνω πρακτικό-απόφαση εκλογής, ως μη νόμιμο, αφ’ ετέρου, παράγγειλε την επανάληψη της Συνεδρίασης για την νόμιμη πλέον εκλογή Προεδρείου μελών Οικονομικής Επιτροπής και μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην ίδια αυτή συνεδρίαση.

Δεν είναι ώρα για θριαμβολογίες, οι οποίες άλλωστε δεν ταιριάζουν στις περιστάσεις και στο χαρακτήρα μου. Όμως είναι  επάναγκες, να επισημάνω, ότι, εκείνοι οι οποίοι συνετέλεσαν στην λήψη της ως άνω παράνομης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τον βαρύτατο τραυματισμό του θεσμού της Δημοτικής Αυτοδιοίκησης και Διοικητικά και Πολιτικά και Ηθικά και Λειτουργικά, γιατί, με το πραξικόπημα το οποίο επεχείρησαν, ανεπιτυχώς βέβαια, ενσυνείδητα παρεμπόδισαν την συνολική λειτουργία του Δήμου μας, όλο αυτό το χαμένο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ψηφισθεί μέχρι το τέλος του μήνα Ιανουαρίου ε.ε., ο προϋπολογισμός του Δήμου μας, όπως επιβάλει ο νόμος, με πάμπολλες βλαπτικές παρενέργειες στην αντιμετώπιση των πάσης φύσεως προβλημάτων που μας απασχολούν.

Επιπλέον συνέβαλαν και στην αδυναμία αντιμετώπισης του οξύτατου προβλήματος της αποκατάστασης της βατότητας των αγροτικών δρόμων,  την αντιμετώπιση επειγουσών υποθέσεων ενώπιον δικαστηρίων, πληρωμής σε έχοντες λαμβάνειν από το Δήμο, διεξαγωγής δημοπρασιών δημοτικών έργων που κινδυνεύουν, τακτοποίηση πολλών άλλων υποχρεώσεων του Δήμου, κλπ.

Προσπάθησα κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης συνεδρίασης να λογικεύσω και να εμποδίσω τον Προεδρεύοντα και όσους έλαβαν το λόγο πλειοδοτώντας υπέρ της δήθεν νομιμότητας της διεξαγόμενης παράνομης διαδικασίας. Απέτυχα όμως, γιατί βρέθηκα ενώπιον προειλημμένων αποφάσεων.

Ας τους κρίνουν οι συνδημότες μας».

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου