Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Επειδή κατηγορούνται οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου ότι καθυστέρησαν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του Ιουλίου – Αυγούστου 2012, αλλά και η Δημοτική Αρχή, δηλώνω τα εξής: Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012, και ώρα 2 μετά το μεσημέρι, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Μυτιλήνης, με το υπ’ αρίθμ. 00757/182 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 1.292.812,68 Ευρώ, κατατέθηκαν τα ως άνω χρήματα, αποσταλέντα εξ’ Αθηνών. Η δε Δημοτική Υπηρεσία του Ταμείου μας πίστωσε τα χρήματα αυτά, σήμερα, πρώτη εργάσιμη ημέρα στα τραπεζικά βιβλιάρια των προσωπικών λογαριασμών των δικαιούχων, προς είσπραξιν.

Επομένως, είναι ολοφάνερο, ότι, καμία ευθύνη για την ως άνω καθυστέρηση δεν βαρύνει την οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας και είναι άδικες και ανυπόστατες οι εναντίον μας κατηγορίες. Συνάπτω, τέλος, στην παρούσα μου, το ως άνω έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την αλήθεια και ακρίβεια της παρούσας δηλώσεως μου, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία από κανέναν».

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου