Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θεωρώ την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εσφαλμένη, γιατί η ανάκληση της αμετάκλητης παραίτησης της κας Βαμβουρέλλη, θα έπρεπε να περιέλθει στο Δήμαρχο που ήταν και ο κατά νόμον αποδέκτης της και όχι στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου.  Συνεπώς, μόνη η κατάθεσή της στο πρωτόκολλο του Δήμου δεν αρκεί για να επιφέρει έννομες συνέπειες.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα καθαρά νομικό ζήτημα για το οποίο δεν υπάρχει δικαστικό προηγούμενο και το οποίο θα κριθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, στα οποία και θα προσφύγουμε».

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου