Σας προωθώ αντίγραφο από το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά  την 13η συνεδρίαση της 22/6/2018. Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος (1) της Ημερήσιας διάταξης και επί της εισηγήσεως του κ Γεωργούλα αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αποτυπώνεται από τον πίνακα θεμάτων και η οποία πρέπει να εκτελεστεί.

Λυπάμαι που αναγκάζομαι να απαντώ σε τέτοια ψεύδη, όμως αποτελούν την κατεξοχήν τροφή των δημαγωγών που επιθυμούν την προαγωγή τους σε λαϊκιστές. Είναι γνωστό άλλωστε ότι “ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται”. 
Ελπίζω στην κατανόηση των δημοτών.
Η Αντιδήμαρχος
Αναστασία Αντωνέλλη