Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου στα πλαίσια της φετινής αντιπυρικής περιόδου (1/5 – 31/10/2016) και των εργασιών που έχουν προγραμματιστεί για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση των δασικών δρόμων στην περιοχή της Μεγάλης Λίμνης και στην ευρύτερη περιοχή του Αμπελικού.

Υπενθυμίζεται στους πολίτες του νησιού ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 απαγορεύεται ρητά το άναμμα φωτιάς και η διατήρησή της, καθώς και η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών από αγροτικές εργασίες, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Επιπλέον σύμφωνα με το αρ 94 παρ. 26 του Ν. 3852/2010 οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων ή ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε αυτές και μέχρι 100 μέτρα απόσταση από αυτές, υποχρεούνται να προβούν άμεσα στον αναγκαίο καθαρισμό αυτών από κάθε είδους βλάστηση καθώς και απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών , προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής – Περιβάλλοντος

& Πολιτικής Προστασίας

Καρασάββας Νικόλαος