Ο Δήμαρχος Λέσβου καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου ο οποίος θα απασχολείται στο Δήμο με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα αρχιτεκτονικής που να αφορούν την προστασία παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών, ανάδειξης και προβολής της γεωφυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα .

Αναλυτικά η γνωστοποίηση .