Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Γιορτή ούζου
Ημερομηνία: 29.07.2010 – 01.08.2010
Κατηγορία: Διάφορες

Περιγραφή
Από το σύλλογο της Επάνω Σκάλας , θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις στο πάρκο της Επάνω Σκάλας.