Την Πέμπτη 24 Mαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο παλιό Δημαρχείο με θέμα το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Αναστασίας Αντωνέλλη. Στη σύσκεψη συμμετείχε ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φ. Βουνάτσος, οι γεωγραφικοί Αντιδήμαρχοι Θέμης Αθανάσης, Ελευθέριος Βογιατζής, Γεώργιος Βουνάτσος, Ευάγγελος Γιαβάσης και Σταύρος Πολίτης, η Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», ο Πρόεδρος των εργαζομένων στο εν λόγω Πρόγραμμα Στρατής Γεωργέλλης, εκπρόσωποι των εργαζομένων απ’ όλη τη Λέσβο, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίστηκαν οι συντονισμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε ο Δήμος Λέσβου να είναι έτοιμος να υποβάλλει τον φάκελο του Προγράμματος στην ΕΕΤΑΑ, κατά την καταληκτική ημερομηνία της 8/4/2011.

Κατόπιν εισηγήσεως της κ. Αντωνέλλη, έγινε αποδεκτό από τον Δήμαρχο Λέσβου και τους συμμετέχοντες στην εν λόγω σύσκεψη έγγραφο στο οποίο αναφέρονται τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την μετεξέλιξη του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», το οποίο μαζί με την επιστολή διαμαρτυρίας του Προέδρου των εργαζομένων στο πρόγραμμα Στρατή Γεωργέλλη θα αποσταλούν προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας, Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας- Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και προς την ΚΕΔΚΕ, την ΤΕΔΚ Λέσβου, την ΕΕΤΑΑ, και τους Βουλευτές του νησιού μας.

Οι εν λόγω επιστολές είναι οι εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Μυτιλήνη 28-3-2011

Αρ. Πρωτ.17485

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

 • Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Οικονομίας, 
 • Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
 • Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 • ΚΕΔΚΕ- ΤΕΔΚ Λέσβου
 • ΕΕΤΑΑ
 • κ.κ. Βουλευτές Λέσβου

ΘΕΜΑ: ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ» των Προγραμμάτων «Βοήθεια Στο Σπίτι».

Από το Σεπτέμβριο του 2002 ξεκίνησε η εφαρμογή των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» μέσω Δημοτικών Επιχειρήσεων ή Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, όπως επέβαλαν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις με στόχο την πολύπλευρη φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, με επισκέψεις στα σπίτια τους.

Σήμερα στη Λέσβο λειτουργούν 19 Δομές του Προγράμματος που προσφέρουν υπηρεσίες σε πάνω από 1600 συντοπίτες μας μέσω 8 Δημοτικών Κοινοφελών Επιχειρήσεων: Μήθυμνας - Πλωμαρίου – Ερεσσού Αντίσσης – Μυτιλήνης ( Λ. Θερμής) – Πολιχνίτου – Καλλονής – Αγίας Παρασκευής – Πέτρας ( οι οποίες διαλύονται όταν λήξουν τα τρέχοντα Προγράμματα) καθώς και 3 Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών : Αγιάσου – Μανταμάδου και Κόλπου Γέρας (Γέρας – Ευεργέτουλα), που παραμένουν ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ:1605 της 14ης Ιανουαρίου 2011 ως «Δικαιούχος»των Νέων Προγραμμάτων θα είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε) Ανώνυμη Εταιρεία με μετόχους το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΚΕ που εδρεύει στην Αθήνα.

Από το σχέδιο πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο, χθές 23/3/2011, αλλά και από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α προκύπτουν σοβαρότατα προβλήματα για την τύχη των Προγραμμάτων.

Από τους ωφελούμενους αποκλείονται τα μοναχικά άτομα (ηλικιωμένοι ή ΑΜΕΑ) αφού από δω και πέρα νέοι ωφελούμενοι θα είναι μόνο επίσημα καταγεγραμμένοι άνεργοι ή απειλούμενοι με ανεργία ή ασφαλισμένοι του ΟΓΑ με εισόδημα κάτω των 5.000,00 €, για φροντίδα συγγενών τους.

Οι αιτήσεις των φορέων πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ελάχιστες μέρες με έναν όγκο δικαιολογητικών χωρίς να γνωρίζουν τον αριθμό των ωφελουμένων κάθε Δομής, αφού οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν Αιτήσεις με πληθώρα δικαιολογητικών (και θα κριθούν) στην «Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε» στην Αθήνα ΜΕΤΑ τις αιτήσεις των φορέων. Κι όλα τούτα για ένα πρόγραμμα την τύχη του οποίου δεν γνωρίζουμε μετά την 31/12/2011!

Η παραμικρή τυπική παράλειψη στο φάκελο υποβολής, επιφέρει την απόρριψη της πρότασης και αποκλείει το δικαίωμα συμπλήρωσης, ακόμα και εάν ο φορέας διαθέτει τις προϋποθέσεις!

Ενώ για τα τρέχοντα Προγράμματα εκκρεμούν από το Κράτος οφειλές πολλών μηνών και το Προσωπικό που υπηρετεί στα Προγράμματα παραμένει απλήρωτο (22 Κοινωνικοί Επιστήμονες – 22 Νοσηλευτές -32 Οικογενειακοί Βοηθοί – 2 Οδηγοί – 3 Διοικητικοί , συνολικά 81 Εργαζόμενοι) ζητούν εγγυητικές επιστολές από νέα Ν.Π.Δ.Δ που ακόμα δεν έχουν Ταμειακή Υπηρεσία ή Τραπεζικό Λογαριασμό .

Στους Φορείς που μπορούν να αναλάβουν Προγράμματα περιλαμβάνονται Ιδιωτικές Εταιρείες που αναπτύσσουν συναφείς δραστηριότητες με κίνδυνο μετατροπής του προγράμματος από Κοινωνικό σε Πελατειακό.

Η παραπάνω «μετεξέλιξη»των Προγραμμάτων αυτών θα έχει άμεσες Κοινωνικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα στη Λέσβο με το μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων όπως:

 • Εγκατάλειψη μοναχικών ανθρώπων στην τύχη τους , που έχουν βρεί με τα Προγράμματα Φροντίδα και Παρηγοριά 
 • Απολύσεις Έμπειρου Προσωπικού που απασχολείται μέχρι και 9 χρόνια τώρα στα Προγράμματα 
 • Αύξηση αντί για αντιμετώπιση της ανεργίας
 • Ειδικά για την Λέσβο, όπου η ύπαιθρος μας κατοικείται κατά πλειοψηφία από συνταξιούχους του ΟΓΑ των 335,00, πολλοί εκ των οποίων κατοικούν μόνοι, λόγω του ότι τα παιδιά τους βρίσκονται εκτός του νησιού και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα λόγω της πενιχρής τους σύνταξης, να πληρώσουν για την παροχή ανάλογων παροχών που το πρόγραμμα τους εξασφάλιζε, η καινούργια κοινωνική στόχευση (άνεργοι), του προγράμματος τους καταδικάζει σε έναν ευτελισμό της ζωής τους και σε συνθήκες διαβίωσης που δεν τιμούν τον πολιτισμό και την κοινωνία μας.

Ιδιαίτερα οι 3 Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες που είχαν δημιουργηθεί από τους πρώην Δήμους, ειδικά για να ανταποκρίνονται στην αρχική Πρόσκληση των Προγραμμάτων το 2002, αντιμετωπίζουν πιο άμεσα προβλήματα διακοπής των Προγραμμάτων και απόλυσης του Προσωπικού, αφού οι περιοχές παρέμβασης τους είναι περιορισμένες και δεν προβλέπεται από τον «Καλλικράτη»και τις Υπουργικές Αποφάσεις η μεταφορά του Υπηρετούντος Προσωπικού στα νέα Νομικά Πρόσωπα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας.

Ζητούμε την άμεση τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, ώστε τα Προγράμματα να συνεχιστούν χωρίς τον αποκλεισμό μοναχικών ατόμων, χωρίς μείωση των ωφελουμένων, χωρίς απολύσεις προσωπικού, χωρίς δαιδαλώδη γραφειοκρατία, χωρίς συγκεντρωτική διαχείριση, χωρίς να «μεταξελιχθεί» ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ τους χαρακτήρας σε επιχορήγηση Ιδιωτικών Συμφερόντων και Πελατειακών Σχέσεων.

Επισυνάπτουμε στο παρόν και την επιστολή- διαμαρτυρίας του Προέδρου των εργαζομένων στο Πρόγραμμα, κ. Στρατή Γεωργέλλη και ζητάμε άμεσα τον επαναπροσδιορισμό και τη συμπλήρωση του Προγράμματος ως προς την κοινωνική του στόχευση.

O Δήμος Λέσβου συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και στην Πανελλήνια κινητοποίηση τους που θα πραγματοποιηθεί στις 31/3/2011, στην πλατεία Κλαυθμόνος στην Αθήνα στις 11.00π.μ .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΚΙΩΝ ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ

Η επιστολή του κ. Γεωργέλλη, Προέδρου των εργαζομένων στο πρόγραμμα είναι η ακόλουθη:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Ταχ. Δ/νση Πέτρα , 81109,
Τηλ. / Fax 22530 42204

Κύριοι/ες συνυπεύθυνοι αυτής της εγκληματικής Κ.Υ.Α.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ή ΟΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΕ Γνωρίζετε εσείς οι συνυπογράφοντες αυτή την Κ.Υ.Α. ότι έχετε αποφασίσει την καταδίκη ιδιαίτερα της ελληνικής υπαίθρου? Για ποιό λόγο και με ποιό δικαίωμα αφαιρείτε το ΔΙΚΑΙΩΜΑ της ΔΩΡΕΑΝ πρωτοβάθμιας φροντίδας στους χιλιάδες απόμαχους (και όχι μόνο) της ζωής και τους οδηγείτε στον αφανισμό? Γιατί στο βωμό του μνημονίου (?) σφαγιάζετε τους παππούδες και τους πατεράδες σας που πριν από ένα χρόνο πίστεψαν στα προεκλογικά σας ψέματα και με χίλιους δυο τρόπους κατάφεραν να πάνε στα εκλογικά κέντρα και δυστυχώς σας ψήφισαν ? Γιατί τους πετάτε?

Γιατί βάζετε εισοδηματικά κριτήρια μόνο στους αγρότες? Πιστεύετε δηλαδή οτι οι άνθρωποι που μέχρι σήμερα δέχονται τις φροντίδες μας είναι πλούσιοι? Είναι φοροφυγάδες? Ανήκουν στην μεγάλη παρέα αυτών που "μαζί τα φάγαμε"? Γνωρίζετε άραγε όλοι εσείς οι συνυπογράφοντες αυτή την κατάπτυστη Κ.Υ.Α. (έστω και κατ΄΄ ελάχιστον) τί σημαίνει να ζεις στα ελληνικά χωριά? Στις μικρές επαρχιακές πόλεις? Έχετε άραγε δει ποτέ στη ζωή σας τα σπίτια όπου ζουν αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα τόσο εύκολα καταδικάζετε? Σας προσκαλoύμε να έρθετε και να σας τα δείξουμε. Σας έχει περάσει άραγε από το μυαλό τί βάζουν στο τραπέζι τους να φάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάθε μέρα και πώς περνούν οι μήνες και τα χρόνια τους? Σας προσκαλούμε να έρθετε και να σας κάνουμε το τραπέζι. Έχετε άραγε δει ποτέ στην αξιοθρήνητη ζωή σας μάτια γερόντων να κλαίνε γιατί δεν μπορούν να πιστέψουν οτι τους και μας καταργείτε? Εσείς εκεί στα ζεστά γραφεία και σπίτια σας, αναλογηστήκατε ποτέ οτι ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς στην ελληνική ύπαιθρο για όλους αυτούς  τους ανθρώπους που δεν μπορούν να αγοράσουν ξύλα ή πετρέλαιο για να ζεσταθούν έστω και για λίγο?

Κύριοι/ες συνυπογράφοντες αυτή την εγκληματική Κ.Υ.Α. Έχετε λίγο χρόνο ακόμη μπροστά σας να επανορθώσετε το ΜΕΓΑ έγκλημα που πάτε να διατελέσετε.

Μην γίνεστε οι δολοφόνοι αυτών των Δομών που εσείς οι ίδιοι δημιουργήσατε. Μην κρύβεστε πίσω από τους "όρους" της Ε.Ε. Η Ε.Ε. δεν είναι πανάκεια.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ Ή ΟΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΜΑΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΜΑΤΙΑ

Κύροι/ες συνυπογράφοντες αυτή την κατάπτυστη Κ.Υ.Α. Έχει "πάρει" ποτέ το αυτί σας τί έχουμε περάσει εμείς οι εργαζόμενοι των Κοινωνικών Δομών όλα αυτά τα χρόνια? Προφαν…ώς ναι, γιατί διαφορετικά δεν θα λέγατε όλα όσα έχετε πει προεκλογικά για την πορεία αυτών των Δομών και υμών των εργαζομένων! Έχετε αναγάγει το λειτούργημά μας σε εθελοντική και μάλιστα απαξιωτική εθελοντική εργασία. Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε το γεγονός ότι ενώ έχουμε προσληφθεί όλοι μέσω Α.Σ.Ε.Π. πριν πολλά χρόνια, κανείς από εσάς δεν ενδιαφέρθηκε, δεν έσκυψε, δεν έλαβε ποτέ υπ΄ όψιν του τα αιτήματά μας. Χρόνια τώρα παλεύουμε για το δεδομένο και το αυτονόητο. Χρόνια τώρα σας "στέλνουμε" τις κραυγές αγωνίας μας. Χρόνια τώρα μας απαξιώνετε. Μας έχετε πείσει οτι η πολιτική βούληση υπάρχει μόνο όταν είσαστε στην αντιπολίτευση Τα 80 - 90 εκατομμύρια € του ετήσιου συνολικού λειτουργικού κόστους των Δομών μας, φαίνεται οτι είναι αστρονομικό ποσό για εσάς και των προϋπολογισμών που καταρτίζετε. Έχετε όμως ποτέ σκεφτεί πώς άραγε ζούμε  εμείς οι εργαζόμενοι όντας απλήρωτοι επί πολλούς μήνες? Τον κ. ¨ΤΕΙΡΕΣΙΑ" φυσικά και τον γνωρίζετε. Τό ίδιο και εμείς!!! Ξέρετε γιατί? Γιατί παίρνουμε δάνεια από τις Τράπεζες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις πλέον απαραίτητες ανάγκες μας! Και το πιο άσχημο απ΄ όλα ξέρετε ποιό είναι κύριοι και κυρίες συνυπογράφοντες αυτής της κατάπτυστης Κ.Υ.Α.? Είναι ότι κάθε φορά που μιλάμε με τους συνεργάτες σας και τους ρωτάμε πότε θα δεήσετε να καταβάλλετε τα δεδουλευμένα μας, οι συνάδελφοί σας κάνουν τάχα ότι δεν γνωρίζουν πως είμαστε απλήρωτοι. Αλλοίμονο! Διαφορετικά πώς θα ήταν συνεργάτες σας! Σωστά!!! Τις Δομές αυτές τις χτίσαμε πετραδάκι, πετραδάκι εμείς οι εργαζόμενοι. Δεν θα σας αφήσουμε να τις γκρεμίσετε..

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεωργέλλης Ευστράτιος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Καραγκούνη Ασημίνα»

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου