Επιστολή προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις των 13 τέως Δήμων της Λέσβου και αναλυτικά προς τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Μήθυμνας, την Αστική Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση «Κόλπος Γέρας», τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πλωμαρίου τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ερεσού – Αντίσσης, την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Δήμου Μανταμάδου, τη Δ.Η.Κ.Ε.ΜΥ – Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μυτιλήνης, τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιχνίτου, τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καλλονής, τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αγίας Παρασκευής, τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πέτρας, την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Δήμου Αγιάσου απέστειλε ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος όπου αναφέρει τα εξής:

«Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε στη διαδικασία οργάνωσης Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, στα πλαίσια εφαρμογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Το Νομικό αυτό πρόσωπο θα αναλάβει και τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» που μέχρι τώρα υλοποιούνται από εσάς.

Επειδή όμως οι εξελίξεις τρέχουν και γνωρίζουμε ότι έχει σταλεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (πρώην ΔΙΣΑ Περιφέρειας Β. Αιγαίου), που ήταν ο υπεύθυνος φορέας χρηματοδότησης των προγραμμάτων μέχρι τις 31-12-2010, προθεσμία μέχρι το τέλος Μαρτίου για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών της δόσης αποπληρωμής των προγραμμάτων, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την τυπική τήρηση της διαδικασίας, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη συνέχιση των προγραμμάτων από το νέο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου.

Όπως γνωρίζετε και από το νομικό πλαίσιο, οι φορείς σας, τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Πρόεδροι έχουν την πλήρη αρμοδιότητα και ευθύνη λειτουργίας των Προγραμμάτων μέχρι την κατάργησή τους.»

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου