Γίνεται γνωστό ότι, εξαιτίας βλάβης απορριμματοφόρου ανακύκλωσης και μέχρι την επιδιόρθωσή του, η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στη Μυτιλήνη θα γίνει σήμερα 9/11/2016 με το συμβατικό απορριμματοφόρο με αρ. ΚΗΙ 6723.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Γιώργος Κατζανός