Γίνεται γνωστό ότι, εξαιτίας βλάβης απορριμματοφόρου ανακύκλωσης η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 στις περιοχές Γέρας και Πλωμαρίου, θα γίνει με συμβατικό απορριμματοφόρο με αρ. ΚΗΙ 1201.