Γίνεται γνωστό ότι εξαιτίας βλάβης του απορριμματοφόρου ανακύκλωσης και μέχρι την επιδιόρθωσή του, η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στη Μυτιλήνη θα γίνει από σήμερα 2/1/2017,  με συμβατικό απορριμματοφόρο με αρ. ΚΗΙ 6723.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

Γιώργος Κατζανός