Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.ΒΟΣΤΑΝΗ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)»

Η αναλυτική προκήρυξη υπάρχει εδώ .