Ολοκληρώθηκαν από τον Δήμο Λέσβου οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου από Κάπη προς Γενί Λιμάνι, ύψους 329.585,86 (με ΦΠΑ) ευρώ, με ανάδοχο τον Οδυσσέα Αψόκαρδο και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020».

Με την ολοκλήρωση του αναπτυξιακού αυτού έργου, διευκολύνεται  η πρόσβαση των αγροτών και κτηνοτρόφων στις καλλιέργειες και στις εκμεταλλεύσεις τους, ενώ παράλληλα θα αναδειχθεί η περιοχή με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητάς της. Ακολούθως, ο Δήμος Λέσβου θα προχωρήσει στην δημοπράτηση έργου που περιλαμβάνει διαγραμμίσεις οδοστρώματος και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας. Κατά μήκος του δρόμου αυτού, πραγματοποιήθηκε και το έργο της κατασκευής υπενδεδυμένης τάφρου για την απορροή των ομβρίων υδάτων και την προστασία του ασφαλτοτάπητα, κόστους 58.000 Ευρώ, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου.

Επίσης, ολοκληρώθηκε από το Δήμο Λέσβου η ασφαλτόστρωση του κεντρικού δρόμου του κάμπου Ιππείου – Συκούντας και θα ακολουθήσει διαγράμμιση.

Το σημαντικό για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα έργο ύψους 281.823,17 Ευρώ, που   χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με ανάδοχο τον Σαράντη Προκοπίου, συμβάλει καθοριστικά στην απρόσκοπτη πρόσβαση των αγροτών στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Πρόκειται για έργα πνοής με πολλαπλά οφέλη για τις Δημοτικές Ενότητες Ευεργέτουλα και Μανταμάδου, αλλά και γενικότερα για το νησί μας και η υλοποίηση τους εντάσσεται σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων που πραγματοποιεί στοχευμένα η Δημοτική Αρχή, για την ανάπτυξη της Λεσβιακής υπαίθρου και την βελτίωση της καθημερινότητας.