Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος, υπέγραψε την Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 με τον ανάδοχο εργολάβο, κ. Σαράντη Προκοπίου, τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού Σκάλας Λουτρών».

Το σημαντικό αυτό για τους κατοίκους της εν λόγω περιοχής έργο «γάγγραινα», που ξεκινά τις αμέσως επόμενες ημέρες, είναι προϋπολογισμού 10.198,49 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), και χρηματοδοτείται από κονδύλια Σ.Α.Τ.Α., του Δήμου Λέσβου.

Πρόκειται για την ασφαλτόστρωση του τμήματος του Δημοτικού δρόμου του εν λόγω οικισμού, μήκους 200 μέτρων περίπου, έως τη συμβολή του με τον Επαρχιακό δρόμο Κουντουριδιάς – Μυτιλήνης, το οποίο δεν συμπεριλαμβανόταν στο έργο ύδρευσης αποχέτευσης της περιοχής, αφού η υποχρέωση του εργολάβου ήταν να ασφαλτοστρώσει μόνο το τμήμα του Δημοτικού δρόμου εντός του οποίου έχει γίνει η τοποθέτηση των αγωγών.

Η δε εργολαβία αυτή της περάτωσης του εγκαταλειφθέντος έργου ύδρευσης αποχέτευσης της Σκάλας Λουτρών, ύψους 1.100.000 Ευρώ, αποτελεί ακόμη μια περίπτωση νεκρανάστασης εγκαταλειφθέντος έργου από το παρελθόν, η οποία ολοκληρώθηκε από την παρούσα Δημοτική Αρχή, αφού στο μεταξύ έχει καταταλαιπωρήσει τους κατοίκους του όμορφου προσφυγικού συνοικισμού της Σκάλας Λουτρών, για πολλά χρόνια.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου