Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου αποκατάστασης βατότητας δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με ασφαλτικό, ολοκληρώθηκε από το Δήμο Λέσβου η ασφαλτόστρωση του δρόμου Χάλικας – Γαϊδαρανήφορος.

Συγκεκριμένα, στο δρόμο αυτό μήκους 800 μέτρων περίπου, που ήταν χωματόδρομος και παρουσίαζε σημαντικές φθορές πραγματοποιήθηκε διαμόρφωση, διάστρωση με υλικό 3Α και κατόπιν ασφαλτόστρωση. Παράλληλα, κατασκευάσθηκαν και τοιχία αντιστήριξης για την εξασφάλιση της συγκράτησης των πρανών.

Με την υλοποίηση του έργου ασφαλτόστρωσης της δημοτικής οδού Χάλικα –Γαϊδαρανήφορου, ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων των δύο αυτών περιοχών και αποκαθίσταται η απρόσκοπτη προσπελασιμότητα σ΄ένα δρόμο που εξυπηρετεί πολύ κόσμο, αφού μέσω αυτού δίνεται πρόσβαση προς Μυτιλήνη – Γαϊδαρανήφορο – Λουτρά και εν συνεχεία λειτουργεί μέσω Αλυφαντών, ως σύνδεση με το δρόμο Μυτιλήνης – Καλλονής.

«Η βελτίωση των υποδομών του αστικού οδικού δικτύου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αποτελούν προτεραιότητες για την παρούσα Δημοτική Αρχή και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη όχι μόνο με την συγκεκριμένη παρέμβαση, αλλά και με πολλές άλλες που έγιναν ή προγραμματίζεται να γίνουν», δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, Κώστας Κατσαρός.

Σημειώνεται ότι, έργο της αποκατάστασης βατότητας δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με ασφαλτικό, χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου