Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 και 159 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019, ώρα 9:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1

Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης για το τετράμηνο από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου έτους 2019 Αντιδήμαρχος     κ. Κατσαβέλλης