Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 και 163 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, ώρα 6:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1

Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017 του Δήμου Λέσβου Αντιδήμαρχος     κ. Κατσαβέλλης