Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ώρα 5:30μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με  μοναδικό θέμα:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Έγκριση υποβολής αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Αντιδήμαρχος   κ. Καρασάββας Νικόλαος

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

Πρέπει να εγκριθεί άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο η υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», κατόπιν της εγκρίσεως τροποποίησης Ο.Ε.Υ Δήμου Λέσβου  βάσει του ΦΕΚ 557/Β/22-2-2019, καθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.2 του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 «Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1, οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.»                                           

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

 

                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ