Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 και 163 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 6:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

α/α

Τίτλος Θέματος

Εισηγητής

1

Έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Καταστάσεων Χρήσης Δήμου Λέσβου, έτους 2015

Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής