Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 5:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1

Αποδοχή πίστωσης για τη φύλαξη και την εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων κατεδαφίσεων επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017

Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής  

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

Πρέπει να γίνει άμεσα η αποδοχή της πίστωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κατεδάφιση των επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ