Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 και 163 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα:

  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Καταστάσεων Χρήσης 2014 Δήμου Λέσβου Αντιδήμαρχος     κ. Τσουπής