Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 και 159 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ώρα 7:00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου του πρώην Δημαρχείου Καλλονής  (Δ/νση Μητροπόλεως 4, Καλλονή Λέσβου), με μοναδικό θέμα