Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 23η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 6:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης .