Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 6:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης :

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1

Πρόταση της Δημοτικής Παράταξης «Ο Άλλος Δρόμος» για διενέργεια Τοπικού Δημοψηφίσματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 216 του Ν.3463/2006,  για τη διάσπαση του Δήμου Λέσβου

Επικεφαλής Δημ. Παράταξης

«Ο Άλλος Δρόμος» κ. Γεωργούλας

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα ενόψει κατάθεσης του νομοσχεδίου για τις αλλαγές του νόμου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ